Simona Selelionytė-Drukteinienė » Mokslinė veikla, publikacijos
http://drukteiniene.home.mruni.eu/

Mokslinė veikla, publikacijos

Pranešimai konferencijose, seminaruose, simpoziumuose:

pranešimas „Valstybė kaip civilinės atsakomybės subjektas“ Mykolo Romerio universiteto (tuometinis pavadinimas – Lietuvos teisės universitetas) 2003 m. lapkričio mėn. organizuotoje konferencijoje „Civilinių teisių įgyvendinimo doktrinos ir praktikos klausimai“

pranešimas „Causation problem in Lithuanian tort law as a precondition of civil rights breaches“ („Priežastinio ryšio problematika Lietuvos deliktinėje atsakomybėje kaip civilinių teisių pažeidimo prielaida“) 2005 m. rugsėjo mėn. Daugpilio universiteto organizuotoje konferencijoje Daugpilyje

pranešimas „State Liability in Tort under National Law in the Perspective of the EU Law“ 2007 m. lapkričio mėn. vykusiame simpoziume Klingenthalyje, Prancūzijoje

Mokslinės publikacijos:

Valstybė kaip civilinės atsakomybės subjektas // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai. 2004. T 59 (51)

– Neteisėtumas kaip valstybės deliktinės atsakomybės sąlyga // Jurisprudencija: MRU mokslo darbai. 2006. T 79 (1)

viena iš leidinio Winiger, B., Koziol, H., Koch, B. A. ir kt. (red.). Digest of European Tort Law, Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation. Viena: Springer-Verlag, 2007, bendraautorių

Kitos publikacijos teisiniais klausimais:

Deliktinės ir sutartinės atsakomybės konkurencija // Justitia. 2008. T 1 (67)

Valstybės veiksmų neteisėtumas kaip pagrindas atlyginti žalą // Justitia. 2008. T. 2 (68)

Norkūnas A., Selelionytė-Drukteinienė S. Civilinės atsakomybės praktikumas. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2008